Epidoot  -  Epidote  -  Epidota  -  Epidot  -  Epidote


Uitverkocht

Epidoot 610014

€ 20,00
Uitverkocht

Epidoot 610014

€ 20,00

Epidoot - Epidote - Epidota - Epidot

La Farola Mijn - Atacama - Chili
129 x 88 x 44 mm  -  456 gram

610014

 

 

 

Epidoot 610015

€ 24,00

Epidoot 610015

€ 24,00

Epidoot - Epidote - Epidota - Epidot

La Farola Mijn - Atacama - Chili
82 x 60 x 28 mm  -  147 gram

610015

 

 

 

Uitverkocht

Epidoot 610013

€ 20,00
Uitverkocht
Uitverkocht

Epidoot 610013

€ 20,00

Epidoot - Epidote - Epidota - Epidot

La Farola Mijn - Atacama - Chili
109 x 63 x 38 mm  -  356 gram

610013

 

 

 


Epidoot 610016

€ 20,00

Epidoot 610016

€ 20,00

Epidoot - Epidote - Epidota - Epidot

La Farola Mijn - Atacama - Chili
95 x 70 x 24 mm  -  150 gram

610016

 

 

 

 

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.